001 Nolu İhale - Ofis İçin Malzeme Alımı

001 Nolu Ofis için Makine ve Cihaz Alımı ihalesi TÜRKAN AKSU – TASK KAYSERİ Firmasına verilmiştir.

İhaleye Davet Mektubu

Teknik Şartname ve Teknik Teklif

Mali Teklif

Değerlendirme Raporu

Mal Alımı Sözleşmesi