002 Nolu İhale - Telefon Makinesi Telefon Santrali Ve Ana Makinesi Alımı

İhaleye Davet Mektubu

Değerlendirme Raporu

Mal Alım Sözleşmesi

Mali Teklif

Teknik Şartname