Faaliyetlerimiz

GAZBİR genç bir organizasyon olmakla birlikte, kuruluşundan bugüne kadar geçen sürede oldukça hızlı gelişen Türkiye Doğal Gaz Dağıtım Sektörünün sıkıntılarını çözmek ve piyasa gelişimine katkı sağlamak için oldukça yoğun çalışmalar yürütmekte, bir yandan da kurumsallaşma çalışmalarını sürdürmektedir.

GAZBİR olarak öncelikli amacımız olan mevzuat revizyon gereklerinin tespiti ve uygulamadaki aksaklıkların giderilmesi için çalışmalar ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde yürütülmektedir. Bunun yanı sıra üyelerarası iletişim ve bilgi akışı sağlamaya yönelik çalışmalar yapılmakta olup, ihtiyaç duyulan konularda çeşitli çalışma grupları aracılığı ile ayrıntılı çalışmalar yürütülmektedir. 

Diğer taraftan sektörü bilgilendirme çalışmaları ve doğal gaz sektörünün ulusal ve uluslararası boyutta takibi yapılmakta, Avrupa Birliği ülkeleri doğal gaz piyasası Türk doğal gaz piyasasının Avrupa piyasalarına entegrasyonu amaçlı çalışmalara destek sağlamak üzere takip edilmekte, sektör dernekleri ve diğer oyuncuları ile işbirliği olanakları değerlendirilmektedir.

Öte yandan, GAZBİR bünyesinde doğal gaz ve diğer tüm enerji sektöründe ihtiyaç duyulan eğitim, araştırma-geliştirme, laboratuvar ve ortak teknik gereksinimler için bir merkez olarak; kaliteyi kalitesizden, başarılıyı başarısızdan ayırıp belgelendirmek ve bu amaçla gerekli her türlü hizmeti bağımsız ve tarafsız olarak sunmak amacıyla GAZMER Doğal Gaz ve Enerji Eğitim Belgelendirme Denetim ve Teknolojk Hizmetler Limited Şirketi kurulmuş ve faaliyete geçmiştir.

Tüm bu faaliyetlerimizin yürütülmesine kaynak ve destek sağlanması ve bu şekilde amaç ve hedeflerimize daha hızlı ve etkin ulaşılabilmesi için GAZBİR’in, Avrupa ve dünya çapında faaliyet gösteren Uluslararası Gaz Birliği, Eurogas ve TOBB üyeliği gerçekleştirilmiştir.