Page 2 - Gazbir Interactive
P. 2

BAŞKANIN MESAJI

                                                      Türkiye Doğal Gaz Dağıtım Sektörü geçen 15 yıllık sürede büyük bir
                                                      başarı hikayesine imza atmıştır. Doğal gaz konforunun yaygınlaştırılması
                                                      amacıyla yaklaşık olarak 25 milyar TL üzerinde şebeke yatırımı ile 81
                                                      ilde, 500’den fazla yerleşim yerinde doğal gaz dağıtım şirketlerimiz
                                                      faaliyetlerini sürdürmektedir. Doğal gaz dağıtım sektörünün çatı
                                                      birliği konumundaki GAZBİR - Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği
                                                      olarak sektörümüzdeki gelişmelere paralel olarak doğal gaz
                                                      kullanıcılarının bilinçlendirilmesi, güvenli ve en verimli şekilde
                                                doğal gaz konforundan faydalanabilmeleri için çalışıyoruz.
                                                Gelişim ve yenilikler günümüz dünyasında kaçınılmaz ve çok önemli unsurlarıdır. Doğal
                                                Gaz Dağıtım Şirketlerimiz enerji sektörünün diğer tüm unsurları gibi değişen şartlar ve
                                                uygulamaları yakından takip ederek, tüm bunlara ayak uydurmak mecburiyetindedir.
                                                GAZBİR olarak hedefimiz rasyonel kriterler çerçevesinde, sektörümüzün ihtiyaç ve
                                                talepleri ile ulusal ve uluslararası gelişmeleri harmanlayarak şirketlerimizin çalışmalarını en
                                                üst seviyeye çıkartmaktır.
                                                Türkiye’de doğal gaz dağıtım sektörünün geldiği aşamanın sektör paydaşlarımızın dikkatine
                                                sunulması amacıyla hazırlanan bu çalışmanın tüm sektöre faydalı olmasını diliyorum.
                                                En içten dileklerimle saygılar sunuyorum.
                                                                          YAŞAR ARSLAN
                                                                          GAZBİR BAŞKANI
   1   2   3   4   5   6   7