Page 3 - Gazbir Interactive
P. 3

YÖNETİM KURULU
                                                GAZBİR HAKKINDA
                                                Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği (GAZBİR), Türkiye genelinde doğal gaz dağıtım faaliyeti
                                                yapan doğal gaz dağıtım şirketlerinin oluşturduğu çatı kuruluş olarak faaliyetini sürdüren
                    Başkan
                   Yaşar ARSLAN                       bir sivil toplum kuruluşudur. Unvanında yer alan “Türkiye” ibaresi ile GAZBİR 2004 yılından
                                                bu yana kamu yararına çalışan dernek statüsünde çalışmalarını sürdürmektedir. GAZBİR
                                                üyelerinin tamamı tüzel kişilik statüsüne haizdir.
                                                GAZBİR ülkemizin ilerlemesine ve kalkınmasına katkı sağlamak üzere doğal gaz piyasasının
                                                gelişimine katkı sağlayacak faaliyetlerin yanı sıra, ana faaliyet konusu olarak şehir içi doğal
      Başkan Yrd.  Başkan Yrd. Başkan Yrd. Başkan Yrd. Başkan Yrd.          gaz dağıtım sektöründe meydana gelen gelişmeleri takip etmek, dağıtım şirketleri arasında
      Aslan UZUN Mithat Bülent ÖZMEN Hasan Erbil DOYURAN Yaşar ÇIKIŞ Emre TORUN
                                                koordinasyonu sağlamak, doğal gaz kullanıcılarının hizmet kalitesini artırıcı tedbirlerin
                                                alınması amacıyla kamu ve özel sektör nezdinde faaliyette bulunmak üzere kurulmuştur.
                                                GAZBİR- Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği’nin iktisadi işletmesi ve Teknik Merkezi olarak;
                                                GAZMER Doğal Gaz ve Enerji Eğitim Belgelendirme Denetim ve Teknolojik Hizmetler Ltd.
     Genel Sekreter-Üye Yön. Krl. Üyesi Yön. Krl. Üyesi Yön. Krl. Üyesi Yön. Krl. Üyesi Şti.” doğal gaz ve diğer tüm enerji sektöründe ihtiyaç duyulan eğitim, araştırma-geliştirme,
      Arda BEŞTAŞ Fuat CELEPÇİ Ertan YILDIZ Tamer SÖNMEZ Gökalp ÖZKÖK
                                                laboratuvar ve ortak teknik gereksinimlerin karşılanması amacıyla MYK ve TÜRKAK akredite
                                                kuruluşu olarak faaliyetini sürdürmektedir.
                                                GAZBİR- Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği, Avrupa ve dünya çapında doğal gaz alanından
                                                faaliyet gösteren IGU-International Gas Union (Uluslararası Gaz Birliği) ve TOBB-Türkiye
                                                Odalar ve Borsalar Birliği üyesi bir kuruluştur.
           GAZBİR Genel Müdürü GAZBİR-GAZMER Genel Müdür
             M. Cem ÖNAL    Mustafa Ali AKMAN
   4                                                                                5
   1   2   3   4   5   6   7   8