Page 4 - Gazbir Interactive
P. 4

VİZYONUMUZ
     MİSYONUMUZ
     MİSYONUMUZ                                      VİZYONUMUZ
                                                GAZBİR- Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği’nin amacı doğal gaz dağıtım sektörü ve ülkemizin enerji
     GAZBİR- Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği, Türkiye ve dünya doğal gaz piyasasındaki gelişmeleri takip
     GAZBİR- Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği, Türkiye ve dünya doğal gaz piyasasındaki gelişmeleri takip  GAZBİR- Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği’nin amacı doğal gaz dağıtım sektörü ve ülkemizin enerji
     ederek, var olan sorunlara çözüm önerileri geliştirmek, gerekli araştırma, eğitim, koordinasyon, ilgili
     ederek, var olan sorunlara çözüm önerileri geliştirmek, gerekli araştırma, eğitim, koordinasyon, ilgili  sektörüne katkı sağlayacak uluslararası mevzuatları dikkate alarak ekonomik ve sosyal politikaların
                                                sektörüne katkı sağlayacak uluslararası mevzuatları dikkate alarak ekonomik ve sosyal politikaların
                                                geliştirilmesine yardımcı olmak, hizmet kalitesinin artırılmasına ilişkin çalışmalarda bulunmak, tüketicilerin
     kurum ve kuruluşlar ile işbirliği ve toplum hizmetleri etkinliklerini evrensel standartlarda yürüterek,  geliştirilmesine yardımcı olmak, hizmet kalitesinin artırılmasına ilişkin çalışmalarda bulunmak, tüketicilerin
     kurum ve kuruluşlar ile işbirliği ve toplum hizmetleri etkinliklerini evrensel standartlarda yürüterek,
     doğal gazın ülke çapında güvenli, etkin ve ekonomik kullanımını sağlamayı amaç edinmiştir. güvenli ve verimli doğal gaz kullanımı konusunda bilinçlendirilmesini sağlamaktır.
                                                güvenli ve verimli doğal gaz kullanımı konusunda bilinçlendirilmesini sağlamaktır.
     doğal gazın ülke çapında güvenli, etkin ve ekonomik kullanımını sağlamayı amaç edinmiştir.
   6                                                                                7
   1   2   3   4   5   6   7   8   9