Page 5 - Gazbir Interactive
P. 5

GAZBİR İHTİSAS KOMİSYONLARI
    2013 yılında doğal gaz dağıtım sektörü faaliyetlerinin etkin ve verimli şekilde yürütülmesi
    amacıyla GAZBİR ihtisas komisyonları kurulmuştur. Komisyonlar dağıtım şirketlerimizin
    alanlarında yetkin ve temsil kabiliyetine haiz üyeleri ile oluşturulmuştur.
    Komisyonlar gündemlerindeki güncel konulara göre aylık veya ihtiyaca göre daha sık aralıklarla
    toplanmaktadır. Oluşturulan çalışmalar kamuoyu, ilgili kamu kurumları ve dağıtım şirketlerimiz               RAKAMLARLA
    ile paylaşılmaktadır. Komisyonlar aynı zamanda GAZBİR’in EPDK, ETKB ve diğer kamu kurum ve
    kuruluşları nezdinde temsili ve sektörümüzün spesifik konulardaki beklenti ve tavsiyelerinin
    değerlendirilmesi ve paylaşılması görevini de yerine getirmektedir.                                   TÜRKİYE

    KOMİSYONLAR
      GAZBİR Sevkiyat Kontrol Merkezleri ve EBT Komisyonu                                     DOĞAL GAZ
      GAZBİR Mevzuat Komisyonu
      GAZBİR Tarifeler Komisyonu
      GAZBİR Kamulaştırma Komisyonu
      GAZBİR CBS Komisyonu                                                         PİYASASI
      GAZBİR Kurumsal İletişim Komisyonu
      GAZBİR Siber Güvenlik Komisyonu
      GAZBİR İşletme Komisyonu
      GAZBİR - GAZMER İç Tesisat Komisyonu   8
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10