Page 9 - Gazbir Interactive
P. 9

81 İL

                                      77 İL    1988 yılında Ankara'da                   69 İL 71 İL 71 İL                        Temiz, çevreci ve ekonomik bir
    başlayan doğal gaz dağıtım                65 İL             2017                yakıt olan doğal gaz kullanımının
                                                                  yaygınlaştırılması için yatırımlar
    faaliyeti 2001 yılına kadar             58 İL 62 İL            112 İlçe                      devam etmektedir.
    6 İle ulaşmıştır. 2018              57 İL
    yılı itibariyle 81 İl’de 72         38 İL 50 İL                        Toplam               Genişleme yatırımlarıyla;

    dağıtım şirketi doğal gaz        30 İL                     2018      222 İlçe      » 6,4 milyon vatandaşa daha dağıtım şirketleri
                                                                                 ulaşacak
    dağıtım faaliyetine devam                                90 İlçe               » 1,8 milyon yeni abone sisteme dahil olacak
    etmektedir.
                                                                       » Dağıtım şirketleri 1,6 Milyar TL
                                                2019                     tutarında yatırım gerçekleştirmiş
                                                                                olacaktır.
                                                30 İlçe

                         2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
  16                                                                                17
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14