Üyesi Olduğumuz Kuruluşlar

Uluslararası Gaz Birliği (IGU) 1931'de kurulmuştur. Şu anda Barselona, İspanya’da bulunan Sekreterlik ile İsviçre'nin Vevey şehrinde kayıtlı, dünya çapında kâr amacı gütmeyen bir kuruluştur.

IGU'nun misyonu, gazın sürdürülebilir bir küresel enerji sisteminin ayrılmaz bir parçası olarak savunulması ve gaz endüstrisinin politik, teknik ve ekonomik ilerlemesinin arttırılmasıdır. IGU'nun 150’den fazla üyesi, küresel gaz pazarının %90'ından fazlasını temsil eden gaz endüstrisinin dernek ve şirketleridir. IGU'nun çalışma organizasyonu, arama ve üretim, boru hatları ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ile bulaşma ve kullanım noktasındaki gazın dağıtımı ve yanması yoluyla gaz zincirinin tam değerini kapsar.

IGU, ayrımcılık yapmayan politikaları ve sağlam sözleşme ilkelerini ve uygulamalarını destekleyerek, gazın çevresel faydalarını artıran teknolojilerin geliştirilmesini teşvik ederek ve gazın güvenli üretim, iletim, dağıtım ve kullanımını daha da geliştirerek, uluslararası ticarette teşvik eder.

IGU, dünyadaki gaz endüstrisinin sözcüsü olarak görev yapan en etkili, etkili ve bağımsız kâr amacı gütmeyen kuruluş olma vizyonuna sahiptir.

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile odalar ve borsalar, 15/3/1950 tarihli ve 7457 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5590 sayılı Kanun ile kurulmuştur. Yeni düzenlemeler getiren ve 1/6/2004 tarihinde yürürlüğe giren 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu ile 5590 sayılı Kanun yürürlükten kaldırılmıştır.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, odalar ve borsalar arasındaki birlik ve dayanışmayı temin etmek, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, oda ve borsa mensuplarının meslekî faaliyetlerini kolaylaştırmak, bunların birbirleriyle ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak üzere, meslek disiplinini ve ahlâkını korumak, ülkenin kalkınması, ekonominin gelişmesi için gerekli çalışmaları yapmak ve bu Kanunda belirtilen hizmetleri yerine getirmek amacıyla kurulan, tüzel kişiliğe sahip, kamu kurumu niteliğinde meslek üst kuruluşudur.

TOBB, özel sektörün Türkiye’de mesleki üst kuruluşu ve yasal temsilcisidir. TOBB 81 il 160 ilçeye yayılmış 365 oda ve borsanın (Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Ticaret ve Sanayi Odaları, Deniz Ticaret Odası ve Ticaret Borsası) üst kuruluşudur.

Birliğin kısa adı TOBB’dur ve merkezi Ankara’dadır.