Yasal Düzenlemeler

7257 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 2 Aralık 2020 tarih ve 31322 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanunla birlikte 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nda da bazı değişiklikler yapılmıştır. 4646 Sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’na ilişkin hükümler :

7257 Sayılı Kanun İle 4646 Sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu'nda Yapılan Değişiklikler