Page 6 - Gazbir Yıllık Rapor
P. 6

YATIRIMLAR      2022 yılında doğal gaz dağıtım şirketleri tarafından 12 milyar TL yatırım yapılmıştır. 2023-2026 yılları arasında
      mevcutta arz sağlanan ve doğal gaz götürülmesi planlanan yeni yerleşim yerleri için toplam 57 Milyar TL (2023 başı
      değerle) tutarında şebeke yatırımı planlanmaktadır. Planlanan yatırımlar ile 200’ün üzerinde yerleşim yerine daha

      doğal gaz arzı sağlanması öngörülmektedir.                Toplam Yatırım Tutarı           2022 Yılı Toplam Yatırım Tutarı
                80 Milyar TL               12 Milyar TL

      2022 yıl sonu itibariyle Türkiye doğal gaz dağıtım şebeke uzunluğu çelik, polietilen ve servis hattı olmak üzere toplam
      180.200 kilometreye ulaşmıştır. Geçtiğimiz 5 yıl içerisinde (2017-2021 yılları) Türkiye doğal gaz dağıtım şebekesi yıllık
      ortalama %8 büyürken, 2022 yılında bir önceki yıla göre %7 büyüme sağlanmıştır.


      2022 yılında doğal gaz dağıtım şirketleri tarafından 12.500 km şebeke inşa edilmiştir. Son 5 yılda, yıllık ortalama
      10.505 km şebeke inşaatı gerçekleşirken, 2022 yılında bu ortalamanın yaklaşık 2.000 km üzerinde şebeke inşası

      gerçekleşmiştir.

            2017-2022 Yılları Doğal Gaz Dağıtım Şebekesi Uzunluğu (km)


          180.000

          160.000
                                              48.000
                                        43.350
          140.000                    40.750
                            38.300
          120.000         35.942
                33.023
          100.000

           80.000
                                              115.700
                                        108.700
           60.000              95.100   101.500
                81.478   90.140
           40.000

           20.000
                12.326   13.486   14.100   14.925   15.702   16.500
             0                                      km
                2017    2018    2019    2020    2021    2022

                      ÇELİK     POLİETİLEN   SERVİS HATTI

                                                        4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11