Page 9 - Gazbir Yıllık Rapor
P. 9

YATIRIMLAR      Doğal gaz kullanımını yaygınlaştırma çalışmaları kapsamında 2018-2022 yıllarında toplam 316 yeni yerleşim yerine
      doğal gaz arzı sağlanmıştır. 2023-2026 yılları arasında planlanan yatırımlar ile 209 yeni yerleşim yerinde daha
      doğal gaz arzının sağlanması hedeflenmektedir. Yıl bazlı arz planlarına bakıldığında en fazla yeni yerleşim yerine

      2023 yılında (89 yerleşim yeri) arz sağlanması planlanmaktadır.

         2023-2026 Yılları Arası Gaz Arzı Planlanan Yerleşim Yeri Sayısı (Adet)

                100

                 90
                 80

                 70

                 60
                 50
                    89
                 40

                 30
                                          52
                 20          44
                 10                  24

                 0
                    2023      2024     2025      2026

      2023-2026 yılları arasında arz sağlanacak yerleşim yerlerinin 80 tanesine boru gazı, 129 tanesine CNG veya LNG ile
      arz sağlanması planlanmaktadır.

                2023-2026 Yılları Arası Gaz Arzı Yöntemi (Adet)

       100
       90
       80    15
       70
            16                                 GEÇİCİ LNG/CNG
       60
                                             BORU HATTI - ORTA BASINÇ
       50
       40             7                 19      BORU HATTI - YÜKSEK BASINÇ
       30             12                 2
            58                 7
       20
                     25        2        31
       10
                              15
        0
           2023       2024       2025       2026


       7                               2022 Yılı Doğal Gaz Dağıtım Sektörü Raporu
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14