Page 7 - Gazbir Yıllık Rapor
P. 7

YATIRIMLAR      2022 yıl sonu çelik hat uzunluğubir önceki yıla göre %5 büyüyerek 16.500  2017-2022 Yılları
                                         Çelik Hat Uzunluğu (km)     16.500
      kilometre'ye ulaşmıştır. 2022 yılında 798 km çelik hat inşası yapılmıştır.          15.702
      2018-2021 yılları arasında çelik hat yatırımı yıllık ortalama 925 kilometre           14.100 14.925

      olarak gerçekleşmiştir. 2022 yılında çelik hat yatırımı 5 yıllık ortalamanın  2022 2021 2020 2019 2018 2017 12.326 13.486
      127 km altında kalmıştır. 2023-2026 yılları arasında yapılacak yeni
      yatırımlarla çelik hat uzunluğunun 20.000 kilometreyi aşacağı tahmin
      edilmektedir.


                                         2017-2022 Yılları
                                         Polietilen Hat Uzunluğu (km)  115.700

      Polietilen hat uzunluğu 2022 yılında yapılan 7.000 kilometrelik yatırımla             101.500 108.700
      115.700 kilometreye ulaşmıştır. 2017-2021 yılları arasında polietilen hat  2022 2021 2020 2019 2018 2017 81.478 90.140 95.100
      uzunluğu yıllık ortalama %8 büyümüştür. 2022’de polietilen hat uzunluğu

      7.000 kilometrelik yatırım ile 2021 yılına göre %6,5 büyümüştür.
                                         2017-2022 Yılları
                                         Servis Hattı Uzunluğu (km)   48.000
      2022 yılında servis hattı uzunluğu %11 büyüyerek 48.000 kilometreye                 43.350

      ulaşmıştır. Geçtiğimiz yıl toplam 4.650 kilometre servis hattı inşa edilmiştir.         38.300 40.750
      2017-2021 yılları arasında Türkiye’de ortalama 2.700 kilometre/yıl servis  2022 2021 2020 2019 2018 2017 33.023 35.942
      hattı yatırımı gerçekleşirken, 2022 yılında gerçekleşen yatırım önceki 5
      yıllık ortalamanın yaklaşık 2.000 kilometre üzerindedir.
       5                               2022 Yılı Doğal Gaz Dağıtım Sektörü Raporu
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12