Page 8 - Gazbir Yıllık Rapor
P. 8

YATIRIMLAR      2022 yıl sonu itibariyle 81 il, 743 yerleşim yerine doğal gaz arzı sağlanmıştır. Yıl başında yapılan ilk planlamada 2022
      yılında 68 yeni yerleşim yerine doğal gaz arzı sağlanması hedeflenirken, doğal gaz dağıtım şirketlerinin yatırım
      planlarını genişletmesi ile geçtiğimiz yıl 99 yeni yerleşim yerine doğal gaz arzı sağlanmış ve 2017 yılında doğal gaz

      arzı arz sağlanan yerleşim yeri sayısı rekoru geçilmiştir.
                   Arz Sağlanan             Arz Sağlanan
                   İlçe Yüzdesi           Belde Yüzdesi

                   %70                     %17


      2022 yıl sonu itibariyle Türkiye’deki 51 merkez ilçe dahil olmak üzere 973 ilçenin 675’ine doğal gaz ulaştırılmıştır. Aynı
      dönemde 68 beldeye doğal gaz götürülmüştür. 2004-2021 yılları arasında her yıl ortalama 33 yeni yerleşim yerine

      doğal gaz arzı sağlanırken, Türkiye genelinde doğal gaz kullanımının artmasına yönelik yatırımlarla 2022 yılında
      yıllık ortalamanın 3 kat üzerinde yerleşim yerine doğal gaz arzı sağlanmıştır.                Türkiye Geneli Yerleşim Yeri Arz Durumu (Adet)

        90                                              800
                                                    743
        80                                  83            700
                                             79        81
        70
                                                       600
        60
                                                       500
        50  57
                                                       400
        40
                                                   40   300
        30          32    33
                 29   31                  25      31 30      200
        20                 26
                              20
               17            16      16                 15  18 100
        10                       11          13
                                    7  10         9  9
                                              4
         0    1                                          0
          2002 ve Öncesi 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022                    İLÇE    BELDE       TOPLAM YERLEŞİM YERİ                                                       6
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13