Page 10 - GAZBİR 2023 Yılı Doğal Gaz Dağıtım Sektorü Raporu
P. 10

Yatırımlar                                                                                                    Yatırımlar


     2023 yıl sonu itibariyle 81 il, 845 yerleşim yerine doğal gaz arzı sağlanmıştır. Yıl başında yapılan ilk planlamada 2023 yılında
     90 yeni yerleşim yerine doğal gaz arzı sağlanması hedeflenirken, doğal gaz dağıtım şirketlerinin yatırım planlarını genişlet-    2024-2026 yılları arasında planlanan yatırımlar ile 128 yeni yerleşim yerinde daha doğal gaz arzının
     mesi ile geçtiğimiz yıl 102 yeni yerleşim yerine doğal gaz arzı sağlanmıştır.
                                                                       sağlanması hedeflenmektedir. Yıl bazlı arz planlarına bakıldığında en fazla yeni yerleşim yerine 2024 yılında
                                                                       (52 yerleşim yeri) arz sağlanması planlanmaktadır.
     2024-2026 yılları arasında yıllık ortalama 15 bin km şebeke inşası öngörülmektedir. 2026 yıl sonu itibariyle doğal gaz dağıtım
     şirketleri tarafından yapılan yatırımlar ile Türkiye doğal gaz dağıtım şebekesinin uzunluğu 250 bin km’yi aşacaktır.


         Arz Sağlanan İlçe Yüzdesi              Arz Sağlanan Belde Yüzdesi                                 2024-2026 Yılları Arası Doğal Gaz Arz Planlanan

                                                                                        Yerleşim Yeri Sayısı (Adet)
          %78                        %22                                         140

                                                                              120                           128

                                                                              100
     Doğal gaz yaygınlaştırma yatırımlarının başladığı 2017 yılından itibaren toplam 514 yeni yerleşim yerine doğal gaz arzı
     sağlanmıştır. 2023 yılı bir yılda en fazla yeni yerleşim yerine doğal gaz arzının sağlanan yıl olmuştur. 2017-2022 yılları arasında        80
     ortalama 70 yeni yerleşim yerine doğal gaz arzı sağlanırken, 2023 yılında bu ortalamanın yaklaşık %50 üzerinde yerleşim
     yerine doğal gaz ulaştırılmıştır.                                                         60    52
                                                                                                  44
                                                                              40
     2023 yıl sonu itibariyle Türkiye’deki 51 merkez ilçe dahil olmak üzere 973 ilçenin 757’sine doğal gaz ulaştırılmıştır. Aynı dönemde                     32
     88 beldeye doğal gaz götürülmüştür. 2004-2022 yılları arasında her yıl ortalama 36 yeni yerleşim yerine doğal gaz arzı               20
     sağlanmıştır. Türkiye genelinde doğal gaz kullanımının artmasına yönelik yatırımlarla 2023 yılında yıllık ortalamanın 3 kat
                                                                               0
     üzerinde yerleşim yerine doğal gaz arzı sağlanmıştır.                                                   2024      2025      2026      Toplam


                    Türkiye Geneli Yerleşim Yeri Arz Durumu
                                                    845
      90                                                800

      80                                  83          81   700
                                          79          82
      70
                                                       600
      60
        57                                              500
      50
                                                       400
      40
                                                 40     300
      30          32 31  33                      31
               29        26              26        30
      20                                                200
                           19                        18 20
             17            16      16                 15
      10                                                100
                              11     10     13
                                  7         4  9  9
      0    1                                            0
      2002 ve  2004   2006  2008   2010  2012   2014  2016   2018   2020  2022 2023
      Öncesi

                         İlçe    Belde    Toplam       9                 2023 DOĞAL GAZ DAĞITIM SEKTÖRÜ RAPORU                                             2023 DOĞAL GAZ DAĞITIM SEKTÖRÜ RAPORU
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15