Page 7 - GAZBİR 2023 Yılı Doğal Gaz Dağıtım Sektorü Raporu
P. 7

1919    2023 Yılı Genel Bakış


 Atatürk’ün
             81 İl, 845
 Samsun’a Çıkışı   Yerleşim Yeri


                                             202.100 km
                                          Dağıtım Şebekesi Uzunluğu
            20,8 Milyon
          Doğal Gaz Abone
              Sayısı
                                             50 Milyar m³
                                               Tüketim

             18.500
             İstihdam

                                             50,5 Milyar m³
                                               İthalat
 Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışı, Türk m llet n n kurtuluş mücadeles n n  897 Milyon m³
 başlangıcı olarak tar he geçer. Bu olay, Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılmasının ardından şgal  İhracat
 altındak  Anadolu'da başlayan d ren ş n öncüsüdür. Atatürk, Samsun'a geld ğ nde, ulusal
 bağımsızlık ve egemenl k hedef yle hareket eden b r l der olarak, Anadolu'nun dört b r yanına
 yayılacak olan M ll Mücadele'n n temeller n atmıştır. Onun önderl ğ ndek bu mücadele, sonunda
 Türk ye Cumhur yet 'n n kurulmasına ve ulusal egemenl ğ n kazanılmasına yol açmıştır. Bu nedenle,  807 Milyon m³
 Atatürk'ün Samsun'a çıkışı, Türk m llet n n tar h nde dönüm noktalarından b r olarak kabul ed l r. Üretim                                                        6
                         2023 DOĞAL GAZ DAĞITIM SEKTÖRÜ RAPORU
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12