Page 6 - GAZBİR 2023 Yılı Doğal Gaz Dağıtım Sektorü Raporu
P. 6

1919                                                              2023 Yılı Genel Bakış


     Atatürk’ün
                                                                           81 İl, 845
     Samsun’a Çıkışı                                                              Yerleşim Yeri


                                                                                                           202.100 km
                                                                                                        Dağıtım Şebekesi Uzunluğu
                                                                          20,8 Milyon
                                                                        Doğal Gaz Abone
                                                                            Sayısı
                                                                                                           50 Milyar m³
                                                                                                             Tüketim

                                                                           18.500
                                                                           İstihdam

                                                                                                           50,5 Milyar m³
                                                                                                             İthalat
     Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışı, Türk m llet n n kurtuluş mücadeles n n                    897 Milyon m³
     başlangıcı olarak tar he geçer. Bu olay, Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılmasının ardından şgal                        İhracat
     altındak  Anadolu'da başlayan d ren ş n öncüsüdür. Atatürk, Samsun'a geld ğ nde, ulusal
     bağımsızlık ve egemenl k hedef yle hareket eden b r l der olarak, Anadolu'nun dört b r yanına
     yayılacak olan M ll Mücadele'n n temeller n atmıştır. Onun önderl ğ ndek bu mücadele, sonunda
     Türk ye Cumhur yet 'n n kurulmasına ve ulusal egemenl ğ n kazanılmasına yol açmıştır. Bu nedenle,                                                      807 Milyon m³
     Atatürk'ün Samsun'a çıkışı, Türk m llet n n tar h nde dönüm noktalarından b r olarak kabul ed l r.                                                       Üretim

                                                                                        2023 DOĞAL GAZ DAĞITIM SEKTÖRÜ RAPORU
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11