Page 9 - GAZBİR 2023 Yılı Doğal Gaz Dağıtım Sektorü Raporu
P. 9

Yatırımlar


 Yatırımlar         2018-2023 Yılları Arası Doğal Gaz Dağıtım Şebekesi Uzunluğu (km)                                                       Çelik
               250.000
                                                      Polietilen
 2023 yılında doğal gaz dağıtım şirketleri tarafından 17  Toplam Yatırım Tutarı
 milyar TL’nin üzerinde yatırım yapılmıştır. 2024-2026 yılları  200.000                  Servis Hattı
 arasında mevcutta arz sağlanan ve doğal gaz  97 Milyar TL      48.000  54.600
 götürülmesi planlanan yeni yerleşim yerleri için toplam 75  150.000 40.750 43.350
 Milyar TL (2024 başı değerle) tutarında şebeke yatırımı  35.942 38.300
 planlanmaktadır. Planlanan yatırımlar ile yaklaşık 130 yeni  2023 Yılı Toplam Yatırım Tutarı 100.000
 yerleşim yerine daha doğal gaz arzı sağlanması  95.100 101.500 108.700 115.700 128.800
 öngörülmektedir. 17 Milyar TL 50.000 90.140

                    13.486  14.100  14.925  15.702  16.500  18.700
                 0
 2023 yıl sonu itibariyle Türkiye doğal gaz dağıtım şebeke uzunluğu çelik, polietilen ve servis hattı olmak üzere toplam
                    2018   2019   2020   2021   2022   2023
 202.100 kilometreye ulaşmıştır. Geçtiğimiz 5 yıl içerisinde (2018-2022 yılları) Türkiye doğal gaz dağıtım şebekesi yıllık ortala-
 ma %7 büyümüştür. Şebeke uzunluğu 2023 yılında bir önceki yıla göre %11 büyümüştür.

 2024-2026 yılları arasında yıllık ortalama 15 bin kilometrenin üzerinde şebeke inşası öngörülmektedir. 2026 yıl sonu itibariyle  2020 2021
 doğal gaz dağıtım şirketleri tarafından yapılacak yatırımlar ile Türkiye doğal gaz dağıtım şebekesinin uzunluğu 250 bin km’yi  2022 2023 yıl sonu çelik hat uzunluğu bir önceki yıla göre %13,3
 aşacaktır.     2019  14.925 15.702        büyüyerek 18.700 kilometreye ulaşmıştır. 2023 yılında 2.200 km


 2017-2026 Yılları Doğal Gaz Dağıtım Şebekesi Uzunluğu (km) ve Büyüme Oranı (%) 14.100 16.500 2023 çelik hat inşası yapılmıştır. 2018-2022 yılları arasında çelik hat
          2018 13.486    18.700       yatırımı yıllık ortalama 835 kilometre olarak gerçekleşmiştir. 2023
 12,9%                          yılında çelik hat yatırımı 5 yıllık ortalamanın 1.365 km üzerinde
 250.285
 235.000 14,0% 2018-2023 Yılları Çelik Hat Uzunluğu (km) gerçekleşmiştir.
 250.000 202.100 219.145
 11,1% 12,0%
 10,0% 181.970
 200.000 167.752 8,5% 10,0%                                 2021
 157.175 8,4%                                     2020
 7,2% 8,0%                                               2022
 6,7%
 147.500 6,6% 6,5% Polietilen hat uzunluğu 2023 yılında yapılan 13.100 kilometrelik  2019
 150.000
 139.568 5,7% 6,0%                                   101.500 108.700
 126.827  yatırımla 128.800 kilometreye ulaşmıştır. 2018-2022 yılları arasında   95.100    115.700
 4,0%    polietilen hat uzunluğu yıllık ortalama %7 büyümüştür. 2023’te de                  2023
 100.000                                     2018 90.140    128.800
      polietilen hat uzunluğu 13.100 kilometrelik yatırım ile 2022 yılına
 2,0%
      göre %11,3 büyümüştür.                     2018-2023 Yılları Polietilen Hat Uzunluğu (km)
 50.000
 0,0%
 0
 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
                  2021
             2020
 Şebeke Uzunluğu (km) Büyüme Oranı (%)
                             2023 yılında servis hattı uzunluğu %13,8 büyüyerek 54.600 kilome-
                      2022
           2019  40.750 43.350        treye ulaşmıştır. Geçtiğimiz yıl toplam 6.600 kilometre servis hattı
 2023 yılında doğal gaz dağıtım şirketleri tarafından 21.900 km şebeke inşa edilmiştir. Son 5 yılda, yıllık orta- 38.300 48.000 2023 inşa edilmiştir. 2018-2022 yılları arasında Türkiye’de ortalama
                             3.000 kilometre/yıl servis hattı yatırımı gerçekleşirken, 2023 yılında
 lama 12.546 km şebeke inşaatı gerçekleşirken, 2023 yılında bu ortalamanın yaklaşık 9.354 km üzerinde  2018 35.942 54.600 gerçekleşen yatırım önceki 5 yıllık ortalamanın yaklaşık 3.5
 şebeke inşası gerçekleşmiştir.
       2018-2023 Yılları Servis Hattı Uzunluğu (km) kilometre üzerindedir.                                                       8
 2023 DOĞAL GAZ DAĞITIM SEKTÖRÜ RAPORU       2023 DOĞAL GAZ DAĞITIM SEKTÖRÜ RAPORU
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14