Page 8 - GAZBİR 2023 Yılı Doğal Gaz Dağıtım Sektorü Raporu
P. 8

Yatırımlar


     Yatırımlar                                                                   2018-2023 Yılları Arası Doğal Gaz Dağıtım Şebekesi Uzunluğu (km)                                                                                                                     Çelik
                                                                             250.000
                                                                                                                    Polietilen
       2023 yılında doğal gaz dağıtım şirketleri tarafından 17   Toplam Yatırım Tutarı
       milyar TL’nin üzerinde yatırım yapılmıştır. 2024-2026 yılları                                        200.000                                    Servis Hattı
       arasında mevcutta arz sağlanan ve doğal gaz          97 Milyar TL                                                      48.000  54.600
       götürülmesi planlanan yeni yerleşim yerleri için toplam 75                                          150.000           40.750  43.350
       Milyar TL (2024 başı değerle) tutarında şebeke yatırımı                                             35.942  38.300
       planlanmaktadır. Planlanan yatırımlar ile yaklaşık 130 yeni  2023 Yılı Toplam Yatırım Tutarı                        100.000
       yerleşim yerine daha doğal gaz arzı sağlanması                                                      95.100  101.500 108.700 115.700 128.800
       öngörülmektedir.                          17 Milyar TL                               50.000  90.140

                                                                                  13.486  14.100  14.925  15.702  16.500  18.700
                                                                               0
     2023 yıl sonu itibariyle Türkiye doğal gaz dağıtım şebeke uzunluğu çelik, polietilen ve servis hattı olmak üzere toplam
                                                                                  2018   2019   2020   2021   2022   2023
     202.100 kilometreye ulaşmıştır. Geçtiğimiz 5 yıl içerisinde (2018-2022 yılları) Türkiye doğal gaz dağıtım şebekesi yıllık ortala-
     ma %7 büyümüştür. Şebeke uzunluğu 2023 yılında bir önceki yıla göre %11 büyümüştür.

     2024-2026 yılları arasında yıllık ortalama 15 bin kilometrenin üzerinde şebeke inşası öngörülmektedir. 2026 yıl sonu itibariyle       2020   2021
     doğal gaz dağıtım şirketleri tarafından yapılacak yatırımlar ile Türkiye doğal gaz dağıtım şebekesinin uzunluğu 250 bin km’yi                 2022     2023 yıl sonu çelik hat uzunluğu bir önceki yıla göre %13,3
     aşacaktır.                                                               2019  14.925 15.702        büyüyerek 18.700 kilometreye ulaşmıştır. 2023 yılında 2.200 km


         2017-2026 Yılları Doğal Gaz Dağıtım Şebekesi Uzunluğu (km) ve Büyüme Oranı (%)                          14.100    16.500    2023  çelik hat inşası yapılmıştır. 2018-2022 yılları arasında çelik hat
                                                                        2018 13.486    18.700       yatırımı yıllık ortalama 835 kilometre olarak gerçekleşmiştir. 2023
              12,9%                                                                           yılında çelik hat yatırımı 5 yıllık ortalamanın 1.365 km üzerinde
                                               250.285
                                           235.000    14,0%                 2018-2023 Yılları Çelik Hat Uzunluğu (km) gerçekleşmiştir.
          250.000                      202.100 219.145
                                    11,1%            12,0%
                  10,0%            181.970
          200.000               167.752 8,5%                10,0%                                                          2021
                         157.175            8,4%                                                                 2020
                                           7,2%     8,0%                                                               2022
                             6,7%
                     147.500 6,6%                    6,5%                    Polietilen hat uzunluğu 2023 yılında yapılan 13.100 kilometrelik  2019
           150.000
                 139.568 5,7%                           6,0%                                                       101.500 108.700
              126.827                                                    yatırımla 128.800 kilometreye ulaşmıştır. 2018-2022 yılları arasında  95.100    115.700
                                                  4,0%                 polietilen hat uzunluğu yıllık ortalama %7 büyümüştür. 2023’te de                 2023
           100.000                                                                                         2018 90.140    128.800
                                                                     polietilen hat uzunluğu 13.100 kilometrelik yatırım ile 2022 yılına
                                                  2,0%
                                                                     göre %11,3 büyümüştür.                    2018-2023 Yılları Polietilen Hat Uzunluğu (km)
           50.000
                                                  0,0%
            0
              2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026
                                                                                2021
                                                                           2020
                      Şebeke Uzunluğu (km)  Büyüme Oranı (%)
                                                                                           2023 yılında servis hattı uzunluğu %13,8 büyüyerek 54.600 kilome-
                                                                                    2022
                                                                         2019  40.750 43.350        treye ulaşmıştır. Geçtiğimiz yıl toplam 6.600 kilometre servis hattı
       2023 yılında doğal gaz dağıtım şirketleri tarafından 21.900 km şebeke inşa edilmiştir. Son 5 yılda, yıllık orta-           38.300    48.000    2023  inşa edilmiştir. 2018-2022 yılları arasında Türkiye’de ortalama
                                                                                           3.000 kilometre/yıl servis hattı yatırımı gerçekleşirken, 2023 yılında
       lama 12.546 km şebeke inşaatı gerçekleşirken, 2023 yılında bu ortalamanın yaklaşık 9.354 km üzerinde         2018 35.942    54.600       gerçekleşen yatırım önceki 5 yıllık ortalamanın yaklaşık 3.5
       şebeke inşası gerçekleşmiştir.
                                                                     2018-2023 Yılları Servis Hattı Uzunluğu (km) kilometre üzerindedir.       7                 2023 DOĞAL GAZ DAĞITIM SEKTÖRÜ RAPORU                                             2023 DOĞAL GAZ DAĞITIM SEKTÖRÜ RAPORU
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13