Page 4 - GAZBİR 2023 Yılı Doğal Gaz Dağıtım Sektorü Raporu
P. 4

Hakkımızda

                                                                    Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği (GAZBİR), Türkiye genelinde doğal gaz dağıtım faaliyeti yapan doğal gaz
                                                                    dağıtım şirketlerinin oluşturduğu çatı kuruluş olarak faaliyetini sürdüren bir sivil toplum kuruluşudur. Unvanında yer
                                                                    alan “Türkiye” ibaresi ile GAZBİR 2004 yılından bu yana kamu yararına çalışan dernek statüsünde çalışmalarını
                                                                    sürdürmektedir. GAZBİR üyelerinin tamamı tüzel kişilik statüsüne haizdir.                                                                    GAZBİR ülkemizin ilerlemesine ve kalkınmasına katkı sağlamak üzere doğal gaz piyasasının gelişimine katkı sağlaya-
                                                                    cak faaliyetlerin yanı sıra, ana faaliyet konusu olarak şehir içi doğal gaz dağıtım sektöründe meydana gelen gelişm-
                                                                    eleri takip etmek, dağıtım şirketleri arasında koordinasyonu sağlamak, doğal gaz kullanıcılarının hizmet kalitesini

                                                                    artırıcı tedbirlerin alınması amacıyla kamu ve özel sektör nezdinde faaliyette bulunmak üzere kurulmuştur.


                                                                    GAZBİR- Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği’nin iktisadi işletmesi ve Teknik Merkezi olarak; GAZMER Doğal Gaz ve
                                                                    Enerji Eğitim Belgelendirme Denetim ve Teknolojik Hizmetler Ltd.Şti.” doğal gaz ve diğer tüm enerji sektöründe ihtiyaç

                                                                    duyulan eğitim, araştırma-geliştirme, laboratuvar ve ortak teknik gereksinimlerin karşılanması amacıyla MYK ve
                                                                    TÜRKAK akredite kuruluşu olarak faaliyetini sürdürmektedir.


                                                                    GAZBİR- Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği, Avrupa ve dünya çapında doğal gaz alanından faaliyet gösteren

                                                                    IGU-International Gas Union (Uluslararası Gaz Birliği) ve TOBB-Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği üyesi bir kuruluştur.                                                                                        2023 DOĞAL GAZ DAĞITIM SEKTÖRÜ RAPORU
   1   2   3   4   5   6   7   8   9